Muzyka obrzędowa i religijna

  • Muzyka obrzędowa śpiewana jest w świątyniach.
  • Pojawia sie także w trakcie uroczystości ludowych.
  • Usłyszeć ja można na dożynkach (święto plonów), zapustach (zabawach karnawałowych), sobótkach (święto letniego przesilenia).
  • We wszystkich zakątkach świata pojawia się na uroczystościach muzyka.
  • Magiczną moc przypisywali jej szamani plemienni.
  • Używając tańca i śpiewu odczyniali uroki, modlili się o deszcz, leczyli chorych=.
  • Zwyczaj ten istnieje do dziś.
  • Najstarsze zapisane utwory  to właśnie przykłady muzyki sakralnej.
  • W sytuacjach ważnych dla danego kraju także pojawia się muzyka, np. podczas koronacji, ślubów, chrztów czy śmierci.
  • Towarzyszyła idącym do boju (walki), myśliwym, ostrzegała przed niebezpieczeństwem.