Muzyka

Muzyka, przejaw ludzkiej kultury, dziedzina sztuk pięknych, umiejętność organizacji struktur dźwiękowych w czasie, wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki, towarzyszy człowiekowi w życiu codziennym, znamy różne rodzaje muzyki.

 1. Mitologia grecka (Apollo, bóg muzyki).
 2. Anakreont, „Piosenka”.
 3. „Bogurodzica”.
 4. A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 5. C.K. Norwid, „Fortepian Szopena”.
 6. H. Sienkiewicz, „Janko Muzykant”.
 7. P. Verlaine, „Sztuka poetycka”.
 8. L. Staff, „Deszcz jesienny”.
 9. K.I. Gałczyński, „Ech, muzyka”.
 10. K.I. Gałczyński, „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”.
 11. N. Hornby, „Wierność w stereo”.
 12. K. Przerwa-Tetmajer, „Na Anioł Pański”.
 13. J. Czechowicz, „Więzień miłości”.
 14. F. Kafka, „Śpiewaczka Józefina”
 15. F. Kafka, „Jama”.
 16. J. Iwaszkiewicz, „Chopin”.
 17. M. Kuncewiczowa, „Cudzoziemka”.
 18. W. Szpilman, „Pianista”.