„My chcemy Boga”

Pieśń potocznie nazywana jest także hymnem. Test pochodzi prawdopodobnie  1922 roku, stanowi anonimowe i dość swobodne  tłumaczenie włoskiej pieśni religijnej (tytuł oryginału: „Nous voulons Dieu, Vierge Marie”), pochodzącej z początku XX wieku, której autorem był kapłan F. Moreau. Polski episkopat w 1925  roku ogłosił pieśń „My chcemy Boga” oficjalnym hymnem stowarzyszeń i związków katolickich działających w naszym kraju.

W czasach komuny („słusznie minionych”) utwór pojawiał się na manifestacjach w obronie krzyży i kapliczek przydrożnych, które były usuwane przez władze.

My chcemy Boga, Panno święta!
O usłysz naszych wołań głos!
Miłości Boskiej dźwigać pęta,
to nasza chluba, to nasz los.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w rodzin kole,
w troskach rodziców, w dziatek snach;
My chcemy Boga w książce, w szkole,
w godzinach wytchnień, w pracy dniach.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w wojsku, w sądzie,
w rozkazach królów, w księgach praw;
W służbie na morzu i na lądzie,
spraw to Maryjo! Spraw, o spraw!

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w wszelkim stanie,
Boga niech wielbi szlachta, lud,
Pan, czy robotnik, czy mieszczanie,
Bogu niech niosą życia trud.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w naszym kraju,
wśród starodawnych polskich strzech,
W polskim języku i zwyczaju,
niech Boga wielbi chrobry Lech.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga w każdej chwili,
i dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
Czy nam się pociech niebo schyli,
czy w gruzach legnie szczęścia gmach.

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!

My chcemy Boga! Jego prawo
niech będzie naszych czynów tchem!
Byśmy umieli chętnie, żwawo:
obierać dobre, gardzić złym!

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga, my poddani!
On naszym Królem, on nasz Pan!