Mycie

Częste mycie skraca życie, skóra się ściera i człowiek umiera