Myrtilos [mitologia]

  • Woźnica króla Pisy, Ojnomaosa.
  • Syn Hermesa.
  • Pomógł Pelopsowi w wyścigu rydwanów, w którym nagrodą była ręka Hippodamii.
  • Nagrodą dla Myrtilosa miało być spędzenie nocy z Hippodamią.
  • Myrtilos popsuł koło pojazdu Ojnomaosa, co spowodowało jego śmierć.
  • Pelops zdobył Hippodamię, ale nie dotrzymał danego słowa Myrtilosawi.
  • Zabił go strącając do morza.

Według Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły