Myślenie i działanie

Cześnik i Rejent błogosławią małżeństwo, a Wacław i Klara dochodzą do skutku.