„Na chwilę” ks. Jana Twardowskiego

 • Wiersz z gatunku liryki refleksyjnej.
 • Składa się z 2 strof, sześciowersowej i dwuwersowej.
 • Wersy różnią się liczbą sylab (od 1 do 8).
 • Brakuje wielkich liter i rymów.
 • Brak jest znaków przestankowych  , jest ton więc wiersz biały (wolny)..
 • Tematem wiersza jest rozczarowanie miłością.
 • Podmiot liryczny snuje rozważania na temat miłości.
 • Podmiot liryczny nie jest jasno wskazany, prawdopodobnie jest to osoba, która utraciła miłość.
 • W I części mamy obraz tego, jaka powinna być miłość.
 • W II miłość nazwana zostaje świnia, kiedy podmiot liryczny doznaje zawodu.
 • Język utworu zbliżony jest do zwykłej potocznej wypowiedzi.
 • W utworze poeta zastosował kontrast wyobrażeń  o miłości a realnym stanem rzeczy.
 • Występują epitety (np. „miłość najdłuższa”) i porównanie, wyrażone wulgaryzmem (np. „miłość – świnia”).

 

miłość na zawsze
najdłuższa
co miała przetrwać lat tyle
śmierć
burze
z fijołkiem w kubeczku

świnia
przyszła na chwilę