Na czas [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na czas przysłówek Wykonał  pracę na czas.