Na czele [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
na czele przysłówek Dowódcza stanął na czele oddziału.