Na czym polega skąpstwo Harpagona?

O skąpstwie Harpagona świadczą następujące fakty:

 • świat ogląda poprzez korzyści materialne,
 • wszystko przelicza na pieniądze,
 • odczuwa ogromną przyjemność z gromadzenia pieniędzy,
 • nie znosi wydawać pieniędzy, nawet wówczas, gdy jest to niezbędne,
 • nie może pogodzić się z faktem, że dzieci kupują stroje,
 • jako lichwiarz pożycza pieniądze na procent,
 • chce bogato wydać dzieci nie patrząc na ich szczęście,
 • pragnie poślubić Mariannę licząc na jej skromny posag i to, że jest oszczędna,
 • wszystko organizuje tanim kosztem,
 • jest odrażający w swym przesadnym skąpstwie,
 • gdy znika jego szkatułka zachowuje się jak wariat,
 • sam siebie chwyta jako złodzieja,
 • jego służba ma podarte ubrania,
 • poszczególne osoby wykonują wiele funkcji,
 • przerzuca koszty ślubów swoich dzieci na Anzelma.