Na głowie

Strażak nosi na głowie hełm i buty z cholewami.