Na lewą stronę

Wiatr wiał tak silny, że powywracał dzwony na lewą stronę.