Na miłość

Proletariusze wszystkich krajów, na miłość boską, łączcie się!