Na myśl

Skrzetuskiemu na myśl o Helenie posiwiała broda.