Na Ukrainie czy w Ukrainie?

Rzecz dotyczy użycia określonego przyimka:

  • Obie formy są poprawne.
    • Przyimek „na” łączy się zazwyczaj z nazwami regionów lub ziem, będących częścią większych jednostek.
    • Przyimek „w” w przypadku niepodległego państwa oznacza uznanie tego faktu i szacunek dla danego kraju i jego mieszkańców.
  • W obliczu toczącej się wojny  warto  w ten sposób wyrażać solidarność z narodem Ukrainy.