„Nad głębiami” Adama Asnyka

  • Cykl 30 sonetów.
  • Ilustrują koncepcję filozoficzną poety.
  • Powstał w latach 1883-1893.
  • Drukiem ukazał sie  w IV tomie „Poezji”.
  • Główne przesłania koncepcji Asnyka to więź między pokoleniami, kultywowanie ideałów romantyzmu, wypełnianie obowiązków wobec społeczeństwa i podtrzymywanie przekonania w niepodległość kraju.

  • Najbardziej znany sonet nosi nr XIII.
  • Poeta przekonuje , że istnieje ciągłość dokonań przychodzących po sobie pokoleń.
  • Każde następne korzysta z dorobku poprzedników.
  • Pokolenia, ktore przyjdą w przyszłości także skorzystają z tego co jest.
  • Tak wygląda cykl życia, postępu i rozwoju.