Nadaremnie

Nie pożądaj żony bliźniego swego… nadaremnie!