Nader [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
nader przysłówek Wesele było nader skromne.