Nadmiar [wyrazy przeciwstawne]

  • Nadmiar, nadwyżka, zbyt wielka obfitość, liczba czegoś przekraczająca zapotrzebowanie.
  • Przeciwstawne:
    • niedobór,
    • brak,
    • deficyt.