Nadrzędny [wyrazy przeciwstawne]

  • Nadrzędny, stojący wyżej w hierarchii, zwierzchni, kierowniczy, nadzorczy.
  • Przeciwstawne:
    • podrzędny,
    • drugorzędny.