Najstarsze słowa słowiańskie

  • Najstarszy zapis pojedynczych słów pochodzenia słowiańskiego można znaleźć w bizantyjskiej kronice  Priskosa Panitesa.
  • Pochodzi z połowy V wieku.
  • Użyte tam słowa to:
    • strava (posiłek, uczta),
    • medos (miód).