Nakrapiane jaja

W odróżnieniu od innych zwierząt, ptaki mają nakrapiane jaja.