Napełniać [synonimy]

  • Zapełniać.
  • Załadować.
  • Naładować.
  • Nadziewać.
  • Wzdymać.
  • Umieszczać.
  • Zasypywać.
  • Zapakować.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]