Napięcie [synonimy]

  • Natężenie.
  • Intensywność.
  • Moc.
  • Siła.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]