Naprawa [synonimy]

  • Odnowienie.
  • Remont.
  • Odbudowa.
  • Rekonstrukcja.
  • Renowacja.
  • Poprawa.
  • Odświeżenie.
  • Łatanie.
  • Reperowanie.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]