Naprzód [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
naprzód przysłówek Najsłabsi idą naprzód.