Narodziny opery

Wykwintność życia dworskiego wiązała się z ekskluzywnymi rozrywkami, dlatego to właśnie na dworach królewskich i magnackich pojawiła się opera. Muzyka orkiestrowa i wokalna w operze łączy się bezpośrednio z akcją dramatyczną ujęta w libretcie, które tworzyli wybitni literaci, poeci.  Istotne były również  partie taneczne, scenografia i kostiumy.

Opera pojawiła się na początku XVII wieku na dworach włoskich, a pierwszym wybitnym jej twórcą był Claudio Monteverdi (1567-1643). To on stworzył m. in.  „Orfeusza” w 1607 roku.

Pierwsze teatru operowe zaczęły działać w Londynie i Warszawie, bowiem to właśnie do naszej stolicy królewicz Władysław Waza w 1628 roku sprowadził z Włoch muzyków i inżynierów teatralnych.

Teatr operowy to kosztowne przedsięwzięcie, bowiem wymaga nakładów na scenografię, efekty inżynierskie, utrzymanie orkiestry, wynagrodzenia śpiewaków.

W operze  istotną rolę odgrywali kastraci, ekscentryczni artyści, którym wówczas za występy płacono „bajońskie” sumy.