Nasada

  • Zespół narządów mowy z jamy ustnej, gardłowej i nosowej.
  • Wpływa ostatecznie na to, że wydychane z płuc powietrze wytwarza mowę ludzką.