Następnie [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
następnie przysłówek Najpierw skończył studia, następnie się ożenił.