Nastrój i emocje w utworach instrumentalnych

Utwory zawierają treść emocjonalną, która niekiedy określa  się jako nastrój lub uczucia. Mówiąc o treściach emocjonalnych i nastrojach utworów, cechy te odnosimy do samej muzyki. Jeśli zaś opowiadamy o uczuciach, najczęściej kojarzymy je z tymi nam znanymi, ludzkimi przeżyciami, zakodowanymi w dziele przez samego twórcę, a odbieranymi przez nas.

W zasadzie trwa nieustający spór na temat tego, czy muzyka zawiera autonomiczne treści emocjonalne, niemające nic wspólnego z ludzkim doświadczeniem czy też zawiera ludzkie uczucia i po prostu je przekazuje. Warto jednak pamiętać, że słuchając muzyki potrafimy wskazać takie nastroje, jak: tragizm, komizm, groteskę, subtelność, liryzm, dramatyzm. Słuchanie muzyki rozwija sferę emocjonalną, wzbogaca odczucia różnych nastrojów, uczy odbierania różnych stanów uczuciowych. Treści w muzyce są często inspirowane słowem, tytułem lub myśleniem werbalnym.