Nastrój, wyraz emocjonalny w utworach instrumentalnych

Niektóre utwory instrumentalne mogą mieć tytuły programowe, lecz niesugerujące treści obrazu, a treść emocjonalną (np. „Groteska” czy „Kołysanka” G. Bacewiczówny).  Bywają też utwory o nazwach wynikających z formy muzyczne, np. rondo, preludium.

Utwory te zawierają treść emocjonalną, interpretowaną nieraz jako nastroje lub uczucia. Mówiąc o treściach emocjonalnych i nastrojach utworów, odnosimy je do samej muzyki. W przypadku uczuć – odnosimy je do naszych ludzkich przeżyć, zakodowanych w utworze przez twórcą, a odbieranych przez słuchaczy. To, czy muzyka zawiera autonomiczne treści emocjonalne, niemające nic wspólnego z ludzkim doświadczeniem czy też zawiera ludzkie