„Nasza szkapa” Marii Konopnickiej [świat przedstawiony]

Bardzo kiedyś popularna nowela Marii Konopnickiej. Początkowo opublikowana została w „Przeglądzie Literackim” w roku 1890. Trzy lata później ukazała się w zbiorze „Na drodze”.  Ukazuje tragizm ubogich rodzin, cierpienie prostych ludzi, wyzysk, brak pracy i godziwego zarobku.

Czas i miejsce akcji:

 • II połowa XIX wieku,
 • okres od zimy do późnej wiosny  (początków lata),
 • czas najtrudniejszy miejskiej biedoty,
 • toczy się w rodzinie warszawskiego piaskarza, w rodzinie Mostowiaków,
 • wydarzenia rozgrywają się w najbiedniejszej dzielnicy Warszawy, na Powiślu.

Narrator i narracja:

 • wydarzenia przedstawia syn Mostowiaków – Wicek,
 • czytelnik ogląda świat z perspektywy tego chłopca, najstarszego z rodzeństwa,
 • prosta opowieść, bezpośrednia, wyrazy i zwroty warszawskiej ulicy.

Motywy:

 • motyw dziecka (dzieci), które wychowują się w biedzie, w rodzinie dotkniętej wieloma problemami związanymi nie tylko ze śmiertelną chorobą matki,
 • motyw biedy, historia rodziny borykającej się z chorobą matki i bezrobociem ojca oraz koniecznością pozbywania się wszystkiego dla ratowania życia matki i żony.

Wydarzenia:

 • Życie Mostowiaków w warszawskiej suterenie.
 • Trudna sytuacja materialna rodziny (czasowo bezrobotny ojciec, chora matka, 3 chłopców – Wicuś, Felek, Piotruś).
 • Znikanie sprzętów codziennego użytku (m. in. łóżko, krzesło zegar), następnie ubrań niezbędnych w życiu człowieka i rzeczy uważanych za cenne (żelazko, rondel).
 • Konieczność sprzedaży pamiątek (harmonijka) i szkapy, jedynej żywicielki rodziny.
 • Wyrzeczenia, troskliwość i ofiarna miłość ojca nie zmienia sytuacji.
 • Śmierć matki.
 • Dziwny orszak pogrzebowy, radość chłopców z zobaczenia szkapy.