Naturalizm w sztukach plastycznych

Naturalizm w sztukach plastycznych to metoda działania, twórczości, polegająca na drobiazgowym ukazaniu form i zjawisk, możliwie dokładnym odtworzeniu natury. Pojawiał się w różnych stylach i epokach, między innymi w gotyku czy baroku.

Naturalizm w zdobnictwie to styl istniejący w modzie, zwłaszcza w epoce wiktoriańskiej, kiedy to do zdobnictwa wprowadzono motywy roślinne i zwierzęce. Nie był to jednak zupełnie oryginalny styl,m nawiązywał bowiem  do wzorów sztuki z XVIII wieku, kiedy to stosowano:

  • w sztuce użytkowej stosowano tzw. fałszywe drewno,
  • w ceramice kształt muszli,
  • w zastawach stołowych zdobnictwo kwiatowe,
  • majolika stała się ulubionym tworzywem wyrobów naturalistycznych.