Natychmiast [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
natychmiast przysłówek Natychmiast wezwał pogotowie.