Nauka [synonimy]

  • Teoria.
  • Doktryna.
  • Szkoła.
  • Materia.
  • System naukowy.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]