Nawiedzona

Papuga mówi takie wyrazy, których człowiek nie potrafi.