Nawracanie

Wokulski nawraca Magdalenkę, która zboczyła z drogi na właściwe tory.