Nazbyt [wyrazy przeciwstawne]

  • Nazbyt, zbytnio, nadmiernie, przesadnie, za bardzo.
  • Przeciwstawne:
    • nie dość,
    • niedostatecznie,
    • niewystarczająco.