Nepalskie

Kto nie ma czasu, jest biedniejszy niż żebrak.