Nepomucek w Tokarni

Figury św. Nepomucena spotkać można w wielu miejscach. Warto wiedzieć, że był to kanonik przy katedrze św. Wita w Pradze, kanonizowanego w 1729 roku. Szacuje się, że w Polsce można spotkać ponad  2500 „nepomuków”. Kiedyś Nepomucen stał w pobliżu rzek, stawów, przy przeprawach wodnych. panowało przekonanie, że chroni przed powodziami, ale patronował też drogom i mostom.  Jego postać przedstawiana jest  w klasycznym kontrapoście, adorująca krucyfiks. Niekiedy w dłoniach trzyma księgę, ale może także klucz.  Nosi szaty  kapłańskie z biretem na głowie i stułą na szyi. Twarz jest uduchowiona. Spotkaliśmy figurę w skansenie w Tokarni, niestety bez opisu skąd pochodzi.