New criticism

  • Jeden z bardziej  znanych kierunków krytycznoliterackich w USA i w Anglii.
  • Ukształtowany w połowie lat 30. XX wieku.
  • Obecnie uznawany za nurt historyczny mimo wciąż żywej atrakcyjności jego postulatów i wniosków.
  • Za patrona nurtu uważa się T.S. Eliota, właśc. Thomas Stearns Eliota (1888-1965), którego eseistyka wprowadziła nową wrażliwość estetyczną.
  • W praktyce przedstawiciele nurtu reprezentują umiarkowany formalizm, postulują autonomiczny i obiektywny charakter utworu literackiego.
  • Jednocześnie bardziej interesuje ich warstwa znaczeniowa niż osobliwości języka.