Nici literackie

U genezy poematu zwisał wielki splot spraw politycznych oraz nici literackie oderwane od gruntu ojczystego.