„Nie-Boska komedia” Z. Krasińskiego [bohaterowie]

Mąż – hrabia Henryk człowiek bezkrytycznie uwielbiający poezję, żyjący własnymi fikcjami poetyckimi, marzeniami o miłości i sławie; wyobcowany, egoista, próżny, pragnie sławy, żądny władzy, osamotniony, pogardza tymi, z którymi walczy i tymi, którymi kieruje; dumny arystokrata, po metamorfozie walczący o interesy swojej klasy społecznej a nie o wolność ojczyzny; walczy do końca, zachowuje godność w obliczu klęski, popełnia samobójstwo, przeklinając poezję, która pchnęła go do walki.
Rewolucjoniści robotnicy, rzemieślnicy, chłopi, lokaje, przechrzty, ludzie głodni, spracowani, żyjący w nędzy, doprowadzeni do ostateczności, prowadzą walkę, nienawidzą arystokratów, kieruje nimi żądza zemsty, chęć odwetu za doznane krzywdy i upokorzenia.
Pankracy prowadzi rewolucjonistów do walki, chociaż nimi pogardza, silny, zdecydowany człowiek, żądny władzy, bezlitosny.
Arystokracja szlachta, hrabiowie, baronowie, książęta, burżuazja, bankierzy.

Obóz arystokratów- zdegenerowany, tchórzliwy, słaby, rozpustny. Rewolucjoniści zarzucają im wyzysk, podłość, fałszerstwo, przekupstwo, egoizm stanowy.

Hrabia Henryk przypomina zasługi arystokracji: dbanie o kulturę, rozwój duchowy społeczeństwa, obronę granic państwa i wiary chrześcijańskiej.