„Niebo w nocy” Leopolda Staffa

  • Wiersz z gatunku liryki opisowej.
  • Ciągły, bez podziału, sześciowersowy,
  • Wersy od 5 do 9 sylab, bez rymów.
  • Tematem jest świat wokół.
  • Podmiot liryczny nie jest jasno określony (opisany).
  • Przedstawia niebo w nocy, kosmos, Drogę Mleczną, po której „przechodzi ludzkie pojęcie”.
  • Stara się pokazać, opisać czytelnikowi rozgwieżdżone niebo.
  • Podsumowaniem jest ostatni wers, wskazujący, że niektórych rzeczy człowiek nie ogarnia ani wyobraźnią, ani rozumem.
  • W tym konkretnym przypadku chodzi o nieskończoność świata.
  • Poeta wprowadził epitety chcąc uplastycznić przedstawiany obraz (np. noc czarna, srebrna noc”).

Noc czarna, srebrna noc.
Świat nieskończony
W czasie i przestrzeni.
Pośrodku droga mleczna.
Któż to po niej przechodzi?
To przechodzi ludzkie pojęcie.