Niedoróbka uczniowska

Na wyróżnienie zasługują dwie sztuki Szekspira, są to „Romeo” i „Julia”.