Niefortunny [wyrazy przeciwstawne]

  • Niefortunny, nieszczęśliwy, pechowy, niepomyślny, nieudany, chybiony.
  • Przeciwstawne:
    • szczęśliwy,
    • pomyślny,
    • trafny.