Niegodziwy [synonimy]

 • Nieuczciwy.
 • Nierzetelny.
 • Niesumienny.
 • Łajdacki.
 • Niegodny.
 • Oszukańczy.
 • Niemoralny.
 • Bezczelny.
 • Szalbierski.
 • Brudny.
 • Krętaczy.
 • Drański.
 • Nędzny.
 • Przekupny.
 • Podły.
 • Karygodny.
 • Naganny.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]