Niekonwencjonalnie

Rozalkę leczono niekonwencjonalnie – w piecu.