Nieprzepisowo

Ikar spadł do morza w niedozwolonym miejscu.