Nieregularny wiersz metryczny

  • Forma przejściowa między wierszem regularnym (charakteryzującym się regularną powtarzalnością jednostek rytmicznych w kolejnych wersach) a wierszem wolnym (pozbawionym regularności w wersyfikacji.
  • Nieregularny wiersz metryczny cechuje albo odstępstwo od liczbowej powtarzalności elementów rytmicznych, albo różnice jakościowe w jednostkach konstrukcji wiersza.